تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي

  ir" target="_blank"> و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • -رابطه الگوهای فرزندپروری و پرورش
 • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن و ارائه سبک بهینه
 • رابطه مهارت های معلمان با تاکید بر نظام آموزش عالی
 • بررسی و پرورش (با روش AHP)
 • بررسی ميزان آگاهي معلمان و پرورش …
 • بررسی و رفتار معلمان و اثربخشی سازمان ….ir" target="_blank"> و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
 • بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
 • تحلیل هزینه-فایده از آن در فرايند تدريس (مورد مقطع دبیرستان …)
 • شناسایی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
 • شناسایی عوامل كليدي موفقيت و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و اثربخشی در دبیرستان ها
 • -رابطه الگوهای فرزندپروری -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
 • -تاثير سبک رهبري سازمان بر اثربخشی منابع انساني
 • -تاثير سبک رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
 • -تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انساني
 • رابطه فرهنگ سازماني سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده و مهارت کلی تدریس معلمان
 • بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
 • ارزیابی و مدرسه در موفقيت تحصيلي رشته هاي مختلف
 • -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش با انگیزش تحصیلی و رتبه بندی عوامل موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….ir" target="_blank"> با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • -بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
 • -مدیریت دانش و فرهنگ سازمان ….ir" target="_blank"> با استفاده با سلامت رواني دانش آموزان
 • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي و پرورش
 • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش با خلاقیت دانش آموزان
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …
 • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران و خلاقیت در اداره آموزش و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی با استفاده و پرورش …
 • بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ارزيابی ميزان اثر بخشی سيستم آموزش بر سبک فکری
 • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها
 • امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه و تعهد سازمان ….ir" target="_blank"> و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
 • رابطه فرهنگ سازماني -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و پرورش
 • پيش بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان با مهارت هاي مديران در مدارس متوسطه شهر تهران
 • ارزیابی با منطق فازی
 • طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • شناسایی با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات با انگیزش درونی دانش آموزان
 • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • ارزیابی کارایی و ارائه راهکارهای افزایش آن
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
 • بررسی رابطه رواشناسی تربیتی و پرورش
 • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و شادکامی دانشجویان
 • بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و تعهد سازمان ….ir" target="_blank"> و ارايه راهكارهاي بهبود آن
 • نقش تکنولوژی در يادگيری دانش آموزان
 •  بررسي عوامل انگيزشي و استفاده از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان
 • طراحی الگوئی جهت زمينه سازي خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش متوسطه ايران
 • بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  اثربخشی سازمان ….ir" target="_blank"> از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
 • بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی و نگرشي موثر در پيشرفت تحصیلی دانش آموزان دبيرستان
 • رابطه هوش هیجانی از تئوری فازی
 • ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
 • شناسایی و پرورش …
 • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 • بررسی رابطه عملکرد -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض از نظريه هاي يادگيري (رفتارگرايي، شناختي – اجتماعي) و فرهنگ سازمان
 • -مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمان ….ir" target="_blank"> و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
 • کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
 • عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها
 • سنجش و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
 • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی و پاسخگویی سازماني در سازمان هاي اداري
 • -تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني
 • -رابطه شهروندی سازمانی ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و خودکارآمدی -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمانی
 • -رابطه مدیریت مشارکتی و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
 • رابطه تعهد سازماني و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
 • ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و اثربخشی سازمان ….ir" target="_blank"> و توانمندسازی منابع انسانی
 • The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation
 • Examining the influence of subjective norm and facilitatin conditions on the intention to use technology among pre-servic teachers: a structural equation modeling of an extended  technology acceptance model
 • The role of schools’ perceived human resource policies in teachers’ professional development activities: a comparative study of innovations toward competence-based education
 • The social competence of highly gifted math and science adolescents
 • Validation of the Chinese version of the Sense of Self (SOS) Scal
 • Transition, induction and goal achievement: first-year experiences
 • of Hong Kong undergraduates

How class size reduction mediates secondary students’ learning:

hearing the pupil voice

 

.ir" target="_blank"> از شبکه عصبی
 • بكارگيري داده كاوي براي كشف تاثيرعامل جنسيت و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور و فرهنگ سازمانی
 • -مدیریت مشارکتی با سودآوری سازمان …
 • -رابطه عدالت سازمانی و کارایی در اداره آموزش و کارایی سازمانی
 • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • شناسایی با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :185123
  • بازدید امروز :162713
  • بازدید داخلی :5776
  • کاربران حاضر :169
  • رباتهای جستجوگر:139
  • همه حاضرین :308

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر